Podnośnik

Firma Mechaniki Ogólnej
Michał Żadkiewicz

91-055 Łódź
ul. Rybna 7D/17

zadkiewicz@podnosnik.esem.pl

Dzwoń !!!

663 723 170
609 429 328
Faks 42 637 64 15

Zakres usług

Niezależnie od wieloletniego doświadczenia i bardzo dobrego przygotowania zawodowego posiadamy uprawnienia konserwatorskie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uzyskaliśmy ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE do konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Przygotowujemy dokumentację przeddozorową, która jest wymagana podczas zgłaszenia urządzenia do UDT.

Zakres usług:

  • √ serwis, naprawa samochcodowych podnośników warsztatowych,
  • √ przeglądy okresowe,
  • √ kwartalna, systematyczna konserwacja urządzeń w celu zapewnienia kontroli zużywania się elementów podnośnika,
  • √ montaż, demontaż nowych i używanych podnośników warsztatowych,
  • √ remonty podnośników warsztatowych,
  • √ pomoc przy zgłaszaniu podnośników do Urzędu Dozoru Technicznego,
  • √ udzielanie niezbędnej informacji w zakresie dokumentacji i oznakowania podnośników,
  • √ karta konserwacji podnośnika.

Powyższe usługi realizujemy również na podstawie stałych, terminowych umów.

Samochodowe podnośniki warsztatowe dozorowane technicznie w warunkach stałej umowy są najlepszą gwarancją bezpiecznej i bezawaryjnej pracy. W większości przypadków koszt tak realizowanej usługi jest w rzeczywistości najniższy.

Warunkiem długoletniego, bezproblemowego funkcjonowania urządzenia jest stosowanie się do instrukcji obsługi dodanej do urządzenia przez producenta, tzw. DTR lub paszport maszyny.

Jesteśmy konkurencyjni, nie mamy stawek „z kosmosu”,
a pracę wykonujemy szybko i sprawnie.
Zadzwoń po dokładniejsze informacje.

DTR - Dokumentacja techniczno - ruchowa, musi być opracowywana dla każdego urządzenia lub maszyny i powinna zawierać: charakterystykę techniczną i dane ewidencyjne, rysunek złożeniowy, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne i pneumatyczne, schemat funkcjonowania, instrukcję obsługi, instrukcję użytkowania instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję bhp normatywy remontowe wykaz części zamiennych, wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia, wykaz załączonych rysunków, wykaz części zapasowych.

Usługi na podstawie stałych umów obejmują kompleksową konserwacje zalecaną przez producenta podnośnika.

Serdecznie zapraszam
Michał Żadkiewicz